Hoe kies je tussen coaching, consultancy en mentoring?

Om dit duidelijk te maken moeten we eerst weten wat deze drie termen betekenen. Zoals altijd zijn er meerdere definities mogelijk. Laten we onderstaande praktische werkdefinities gebruiken:

Coaching

Een gestructureerd proces met een specifiek doel, waarbij de coach de gecoachte effectief gedrag aanleert waarmee het doel bereikt kan worden. Het initiatief voor contact ligt bij beide partijen.

Consultancy

Adviseren over een afgebakend onderwerp gebaseerd op de expertise van de adviseur. Advies kan gevolgd worden door implementatie.

Mentoring

Ongestructureerde begeleiding van de mentee waarbij de mentor zijn of haar ervaring en adviezen deelt. Het initiatief voor contact ligt bij de mentee.

Wat is Coaching?

Doel

Doel

Coaching begint bij het willen bereiken van een specifiek doel. Soms is dat doel in het begin nog niet helemaal duidelijk en wordt het tijdens het coachingsproces specifiek gemaakt.

Structuur

Coaching is een gestructureerde aanpak. Er wordt een bepaald proces of methode gevolgd waarvan verwacht wordt dat daarmee het resultaat bereikt wordt.

Structuur

Gedrag

Gedrag

Het gaat bij coaching om het komen tot effectief gedrag. Gedrag omvat alles wat wij als als mensen doen (inclusief wat we denken, want denken is ook gedrag). Gedrag is te observeren en te meten. Op basis van gedrag kan de coach feedback geven om te komen tot effectief gedrag waarmee het gewenste doel bereikt kan worden.

Initiatief

Het initiatief bij coaching ligt bij beide partijen. Er worden afspraken gemaakt over wat beiden van elkaar mogen verwachten. Omdat het effectieve gedrag van de coachee nieuw zal zijn, kunnen er obstakels ontstaan. Het is aan de coach om dit te monitoren en de coachee daar overheen te helpen. Dit kan betekenen dat de coach zelf contact kan opnemen om hierbij te ondersteunen.

Initiatief

De grenzen van coaching

Een coach is geen therapeut. Een therapeut is iemand die een ziekte of ernstig probleem behandeld. Een coach behandelt geen ziekte, maar coached iemand naar een specifiek resultaat. Een coach ‘repareert’ iemand niet. De beste sporters hebben de beste coaches. De beste ondernemers hebben de beste coaches.

Wat is Consultancy?

Consultancy, ofwel advies, wordt gevraagd over een bepaald onderwerp.

​

De adviseur wordt geacht om inhoudelijke expertise te hebben op het gevraagde gebied. Dit omvat zowel kennis en ervaring als competenties op het gevraagde gebied.

​

Advies kan mondeling gegeven worden maar zal vaak worden vastgelegd in een rapport.

​

Een advies bereidt een beslissing voor en maakt deze mogelijk.

​

De beslissing kan zijn:

 • om een vervolgonderzoek te starten
 • te starten met een uitvoering op basis van het advies
 • geen verdere acties te ondernemen

​

Het doel kan bij de start van het consultancy traject nog onduidelijk zijn. Van de adviseur wordt verwacht dat deze snel tot de kern kan komen op basis van eigen expertise en de behoeften van de opdrachtgever.

Wat is Mentoring?

Mentoring is vergeleken met consultancy en coaching veel minder gestructureerd.

​

Een mentor is iemand die een aantal stappen verder is dan de mentee en op basis daarvan advies kan geven, eigen ervaringen delen en succesvolle ideeën kan aanreiken.

​

Waar een adviseur en een coach een duidelijke relatie hebben, zal dat met een mentor veel minder concreet te zijn. Twee keer per jaar koffiedrinken met een mentor is een valide manier om samen te werken. Een mentor heeft een inspirerende rol en laat zien wat er allemaal mogelijk is op basis van de eigen ervaringen.

​

Het initiatief tot contact zal vanuit de mentee komen. Evenals het vastleggen en uitvoeren van datgene wat aangereikt wordt door de mentor.

Overlap tussen mentor, coach en adviseur?

​

De mentor en de adviseur

Een mentor kan advies geven. Maar wel vrijblijvend. Het zal vooral inspiratie en het aanreiken van ideeën zijn, in plaats van het opleveren van een gedegen rapport.

​

De coach en de adviseur hebben veel overlap

Tussen coach en adviseur kan veel overlap zitten. Een coach kan ook adviseur zijn en een adviseur kan ook een coach zijn. Een pure coach zal de gecoachte vooral zelf de richting laten zoeken en daar weinig in sturen. Een adviseur daarentegen kan snel op basis van expertise sommige richtingen direct uitsluiten en daarmee mogelijk sneller op het gewenste resultaat komen. Resultaatgerichte top coaches en adviseurs zullen meestal beiden kunnen.

​

Coach en mentor zijn echt anders

Mentor en coach tenslotte, overlappen elkaar niet. Daarvoor is mentoring te vrijblijvend. Coaching is niet vrijblijvend, het gaat om het halen van de doelen en resultaten en niet alleen om gezellige gesprekken.

Wat kies je: mentor, coach of adviseur?

​

 • Zoek je inspiratie?
 • Het bewijs dat wat jij wilt haalbaar is?
 • Iemand die je kan behoeden voor valkuilen?

Dan is een mentor de goede keuze.

​

​

 • Wil je meer kennis over een nieuw onderwerp?
 • Weet je niet welke beslissing verstandig is?
 • Zijn er veel vragen die duidelijker moeten worden?
 • Ben je bereid het advies serieus te nemen en denk je op basis daarvan te kunnen beslissen?

Dan is een adviseur de goede keuze.

​

​

 • Wil je een duidelijk te bepalen doel bereiken?
 • Wil je sneller een doel bereiken?
 • Loop je niet vast op kennis, maar vooral op acties?
 • Ben je bereid om aan de slag te gaan?

Dan is een coach de goede keuze.

Fonkeling Advies 

T    084 0 036 037  (+31 84 0 036 037)

E    francois@fonkelingadvies.nl

© 2013-2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie het privacybeleid voor meer informatie.

OK

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat en vraagt u niet opnieuw.

Verwijdert de technische cookie toestemming van uw browser.