VAN VISIE NAAR DADEN

​

              7 PERSPECTIEVEN OM DE WAARDE VAN JE BEDRIJF IN TE SCHATTEN…

De meeste bedrijfseigenaren hebben nooit nagedacht over wat hun bedrijf waard is bij verkoop en of ze daar tevreden mee zijn.

​

De eerste stap is inzicht in de huidige stand van zaken. Vraag de Scorekaart aan en bepaal op welke punten je goed scoort en waar je verbetering wilt.

Fonkeling Advies 

T    084 0 036 037  (+31 84 0 036 037)

E    francois@fonkelingadvies.nl

© 2013-2018.